Telefonoa
Ordutegia
Astelehenetik ostiralera:
9:00etatik 14:00etara

Interesatu guztiei jakinarazten zaie 2023 urteko errotulazioan euskara sartzeagatiko Udal Dirulaguntzak eskatzeko epea azaroaren 7tik abenduaren 7ra bitartekoa izango dela (biak barne).

Aiarako udalerrian kokatutako merkataritza eta ostalaritza establezimenduei eta zerbitzu enpresei 2023ean dirulaguntzak emateko emango zaizkie, indarrean dagoen deialdian (2023) egindako errotulazio lan berrietan euskara txertatzeagatik. Jarduketa 2023eko abenduaren 31 baino lehen egin behar da.

Eskaerak, eskatutako dokumentazioarekin batera, eskabide normalizatuan aurkeztu beharko dira. Udalak emango du eskabide hori eta gainera, Aiarako Udalaren webgunean ere eskuratu ahal izango da:

Eskaera 

Arabako Foru Aldundiak abeltzaintzako ustiategiak jakinaren gainean baditu ere, Aiarako Udala haiekin harremanetan jarri da zalantzak argitzeko, eta honako hau adierazi digute:

1. Nahitaez aitortu beharreko gaixotasuna da, eta abeltzaintza-zerbitzuari jakinarazi beharreko kasuak funtsezkoak dira arazoaren dimentsioa ezagutzeko. Jakinarazten ez bada, ezin da behar bezala inbentariatu eragindako animaliak eta ustiategiak, ez eta horien bilakaera ere.

2. Araban intzidentzia txikiagoa bada ere, beste probintziekin konparatuta, igotzen ari da eta egoera kezkagarria da.

3. Animalien arduradunek oso adi egon behar dute orain, detekzioa ahalik eta goizena izan dadin eta tratamendu egokia ezar dadin.

4. Ez dakigu zer eragin izan dezakeen epe ertain-luzean orain erasandako animaliengan.

5. Gorpuen kasuan, gogoratu behar da gaixotasuna EZ dela kutsakorra animalia hiltzen denean, transmisio-gune izateari uzten dionean. Hilotza ohi bezala kudeatu behar da, kasu horietan ohikoak diren biosegurtasun-neurriak aplikatuz eta gorpuak biltzeko zerbitzuari abisatuz.

6. Oraingoz, ez da jarduera berezirik aurreikusi Gorobel mendilerroa bezalako herri-eremuetan. Ez dago jasota eragina beste leku batzuetan baino handiagoa denik. Aitzitik, datuek adierazten dute altitude txikiagoko, hezetasun handiagoko eta tenperatura handiagoko haranetan gertatzen ari dela erasanik handiena.

Oro har jakinarazten da 2023ko azaroaren 1etik abenduaren 31ra bitartean honako hauei dagozkien ordainagiriak kobratuko direla:

  • HIRI OHZ: bigarren ordainketa (ordainagiriaren % 50)
  • LANDA OHZ.
  • JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA.
  • ZABORRAK BILTZEAGATIKO TASA.

1.- ORDAINTZEKO EPEA:

A.- Borondatezko aldia:

  • Hiri eta Landa OHZ: 2023ko azaroaren 1etik abenduaren 15era.
  • Jarduera ekonomikoen gaineko zerga: 2023ko abenduaren 1etik 31ra.
  • Zaborrak biltzeko zerbitzuagatiko tasa: 2023ko abenduaren 1etik 31ra.

B.- Exekuzio-aldia: 2024ko urtarrilaren 1etik aurrera. Administrazio premiamenduko prozedura exekutiboa hasiko da, dagozkion gainkarga, atzerapen-interes eta, bidezkoa bada, kostuekin, bat etorriz Arabako Zergei buruzko otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arauan ezarritakoarekin.

2.- ORDAINTZEKO LEKUA ETA MODUA:

A) Banku-erakundeetan helbideratutako ordainketak:

Ordainketa aurreko urteetan helbideratuta zutenek ez dute inolako izapiderik egin beharko, bankuko helbideratzearen kontua mantentzen badute. Udala arduratuko da ordainketa izapidetzeaz.

  1. B) Helbideratu gabeko ordainagiriak:

Kutxabank eta Rural Kutxa: Kutxazainetan, txartelarekin edo libretarekin. Urruneko bandkaren bidez. Bulegoko leihatilan (ordutegiaren arabera).

Nire ordaindu:”nire ordainketa” ordainketa pasabidean; (www.aiarakoudala.eus),txartela erabiliz..

Udaletxeko Bulegoetan.

 

3.- GOMENDIOAK: 

Altak, bankuko helbideratzeak eta helbideratze-aldaketak, ondoz ondoko jakinarazpenen ondoreetarako, Ayala-Aiarako Udalaren bulegoetan izapidetu behar dira.

Hala adierazten da, guztiek jakin dezaten.

cursos.png

 

Llanteno 1 ALTZARIAK BERRITZEA
   Restauración de muebles
Eskola Zaharrak
Antiguas Escuelas
Ostiralak - Viernes
16:00- 19:30
Zb.
Sarrera zb.
Nº registro
NAN
DNI
Izen abizenak
Nombre y apellidos
1 3674 ***5255** L.O.B.
2 3685 ***7018** M.I.B.
3 3691 ***0449** I.U.Z.
4 3752 ***7328** S.V.V.
5 3756 ***4036** G.A.O.
6 3795 ***5148** J.D.B.
7 3839 ***3171** M.A.S.
8 3861 ***0260** G.M.M.
9 3888 ***2426** A.D.D.
10 3891 ***2096** M.G.C.
11 3899 ***8475** I.O.A.
12 3900 ***0273** M.P.S.
       
Llanteno 2 MANTENTZE GIMNASIA
   Gimnasia de Mantenimiento
Eskola Zaharrak
Antiguas Escuelas
Astelehenak eta Asteazkenak
Lunes y Miércoles
18:00 - 19:00
Zb.
Sarrera zb.
Nº registro
NAN
DNI
Izen abizenak
Nombre y apellidos
1 3652 ***1420** A.U.V.
2 3653 ***5017** M.B.L.
3 3683 ***4084** A.A.B.
4 3706 ***7522** A.M.O.
5 3739 ***1506** E.A.F.
6 3744 ***8090** M.J.B.
7 3764 ***1239** E.U.Z.
8 3768 ***1517** M.M.Y.
9 3784 ***4208** M.I.C.
10 3811 ***2354** O.E.L.
11 3891 ***2096** M.G.C.
       
Llanteno 3 PILATES 1 Eskola Zaharrak
Antiguas Escuelas
Astearteak eta Ostegunak
Martes y Jueves
20:15-21:15
Zb.
Sarrera zb.
Nº registro
NAN
DNI
Izen abizenak
Nombre y apellidos
1 3683 ***4084** A.A.B.
2 3691 ***0449** I.U.Z.
3 3692 ***2574** G.E.U.
4 3706 ***7522** A.M.O.
5 3720 ***5002** A.A.Z.
6 3738 ***8870** A.E.L.
7 3749 ***5846** I.G.S.
8 3811 ***2354** O.E.L.
9 3823-3926 ***9228** M.M.M.
10 3846 ***9101** F.I.G.
11 3854 ***1257** E.R.G.
12 3874 ***3254** J.S.B.
13 3878 ***8651** L.B.U.
14 3879 ***7202** N.I.M.
15 3892 ***5473** I.Y.V.
16 3907 ***4150** S.B.Z.
17 3908 ***9831** J.S.O.
18 3946 ***9011** L.Q.I.
       
Izoria 4 JARRI ZAITEZ FORMAN
   Ponte en forma
Izoria txoko Astearteak eta Ostegunak
Martes y Jueves   18:45-19:45
  Ez da talderik sortu / No se ha creado grupo suficiente    
       
Arespalditza
Respaldiza
5 YOGA 1 Gizarte Zentroa
Social
Astearteak eta Ostegunak
Martes y Jueves   18:00 - 19:00
Zb.
Sarrera zb.
Nº registro
NAN
DNI
Izen abizenak
Nombre y apellidos
1 3606 ***3712** I.E.I.
2 3608 ***2933** I.A.S.
3 3609 ***5956** N.L.E.
4 3610 ***7890** T.P.A.
5 3612 ***3333** I.S.B.
6 3616 ***8945** I.O.B.
7 3656 ***5728** M.G.G.
8 3670 ***0142** J.E.D.
9 3675 ***6888** B.B.A.
10 3690 ***5377** M.B.A.
11 3708 ***6231** J.O.A.
12 3730 ***9192** A.P.U.
13 3817 ***3081** M.M.S.
14 3853 ***2185** S.P.A.
15 3859 ***1780** I.M.O.
16 3870 ***9079** N.P.B.
17 3876 ***9590** B.D.M.
       
Arespalditza
Respaldiza
6 YOGA 2 Gizarte Zentroa
Social
Astearteak eta Ostegunak
Martes y Jueves   19:00 - 20:00
Zb.
Sarrera zb.
Nº registro
NAN
DNI
Izen abizenak
Nombre y apellidos
1 3614 ***7955** B.I.I.
2 3615 ***1516** M.O.J.
3 3623 ***8799** J.V.B.
4 3650 ***8652** I.P.U.
5 3659 ***7431** I.G.A.
6 3671 ***5862** L.S.G.
7 3677 ***9193** L.S.R.
8 3745 ***1240** M.A.G.
9 3763 ***7485** S.M.G.
10 3831 ***8765** M.C.S.
11 3862 ***5680** R.R.M.
12 3878 ***8651** L.B.U.
13 3879 ***7202** N.I.M.
       
Arespalditza
Respaldiza
7 JARRI ZAITEZ FORMAN
   Ponte en forma
Gizarte Zentroa
Social
Astelehenak eta Asteazkenak
Lunes y Miércoles   18:45 - 19:45
Zb.
Sarrera zb.
Nº registro
NAN
DNI
Izen abizenak
Nombre y apellidos
1 3667 ***6722** C.C.D.
2 3675 ***6888** B.B.A.
3 3687 ***5714** M.M.L.
4 3690 ***5377** M.B.A.
5 3717 ***1969** M.E.R.
6 3751 ***6717** A.G.S.
7 3787 ***1417** N.L.I.
8 3816 ***5400** M.C.A.
9 3823-3926 ***9228** M.M.M.
10 3838 ***4965** M.E.L.
11 3844 ***4107** E.M.D.
12 3852 ***4231** J.R.B.
13 3898 ***5521** J.O..
       
Arespalditza
Respaldiza
8 ADINEKOENTZAKO GIMNASIA
   Gimnasia para mayores
Gizarte Zentroa
Social
Astelehenak - Lunes
11:00 -12:00
Zb.
Sarrera zb.
Nº registro
NAN
DNI
Izen abizenak
Nombre y apellidos
1 3626 ***4070** J.Z.F.
2 3627 ***1488** M.U.M.
3 3632 ***4899** E.S.F.
4 3653 ***5017** M.B.L.
5 3671 ***5862** L.S.G.
6 3672 ***4633** V.Z.Q.
7 3673 ***5564** L.A.N.
8 3676 ***0918** C.S.S.
9 3678 ***1417** A.A.J.
10 3712 ***5171** A.B.M.
11 3722 ***5741** R.B.O.
12 3811 ***2354** O.E.L.
13 3817 ***3081** M.M.S.
14 3842 ***1418** M.O.O.
15 3939 ***3675** J.C.S.
       
Arespalditza
Respaldiza
9 INGELESA LUDIKOA
         Inglés Lúdico
Gizarte Zentroa
Social
Ostegunak - Jueves
17:30 - 18:30
Zb.
Sarrera zb.
Nº registro
NAN
DNI
Izen abizenak
Nombre y apellidos
1 3617   A.A.S.
2 3619 ***6141** X.U.S.
3 3629 ***7647** A.E.F.
4 3630 ***3776** I.E.B.
5 3719 ***7009** C.A.E.
6 3737   I.A.O.
7 3757   H.R.P.
8 3868   A.A.P.
9 3883   A.R.R.
10 3884   U.R.R.
       
Luiaondo 10 ORRATZ ETA EHOZIRI LANAK
     Labores de aguja y bolillos
Eskola Zaharrak
Antiguas Escuelas
Astearteak - Martes
16:30 - 19:30
Zb.
Sarrera zb.
Nº registro
NAN
DNI
Izen abizenak
Nombre y apellidos
1 3624 ***0721** A.M.A.
2 3628 ***6766** M.L.S.
3 3651 ***4848** M.G.R.
4 3679 ***0156** A.G.M.
5 3703 ***0248** M.L.G.
6 3734 ***0823** L.A.U.
7 3801 ***0173** M.A.G.
8 3812 ***6181** B.G.M.
9 3820 ***5949** I.M.S.
10 3827 ***0248** S.M.G.
11 3849 ***5290** I.U.V.
12 3851 ***1483** M.U.V.
13 3914 ***5447** V.A.G.
14 3943 ***7873** A.N.G.
15 3944 ***1692** M.F.A.
16 3992 ***1524** A.L.C.
       
Luiaondo 11 JARRI ZAITEZ FORMAN
     Ponte en forma
Gizarte Zentroa
Social
Astelehenak eta Asteazkenak
Lunes y Miércoles
20:15 - 21:15
Zb.
Sarrera zb.
Nº registro
NAN
DNI
Izen abizenak
Nombre y apellidos
1 3684 ***4479** M.L.G.
2 3686 ***7786** E.C.G.
3 3693 ***2442** M.S.S.
4 3713 ***6798** M.A.B.
5 3718 ***2554** M.A.B.
6 3725 ***5276** I.S.T.
7 3774   I.V.M.
8 3783 ***7925** L.C.V.
9 3803 ***4356** B.A.C.
10 3856 ***5040** M.O.M.
       
Luiaondo 12 GIMNASIA HIPOPRESIBOA Gizarte Zentroa
Social
Astearteak - Martes
17:15 - 18:00
  Ez da talderik sortu / No se ha creado grupo    
       
Luiaondo 13.1 PILATES 2 Gizarte Zentroa
Social
Astearteak eta Ostegunak
Martes y Jueves
18:45 - 19:45
Zb.
Sarrera zb.
Nº registro
NAN
DNI
Izen abizenak
Nombre y apellidos
1 3607 ***0818** I.M.M.
2 3613 ***6337** M.P.F.
3 3622 ***9978** A.A.U.
4 3631 ***9570** J.C.F.
5 3634 ***8664** S.B.M.
6 3643 ***7007** B.G.M.
7 3645 ***4627** U.V.O.
8 3649 ***6304** N.E.G.
9 3654 ***7205** A.E.G.
10 3657 ***3164** I.B.I.
11 3704 ***6221** N.M.L.
12 3705 ***8105** A.M.L.
13 3725 ***5276** I.S.T.
       
Luiaondo 13.2 PILATES 2 Gizarte Zentroa
Social
Astelehenak eta Asteazkenak
Lunes y miércoles
18:30 - 19:30
Zb.
Sarrera zb.
Nº registro
NAN
DNI
Izen abizenak
Nombre y apellidos
1 3621 ***7815** A.B.R.
2 3731 ***2440** A.E.O.
3 3788 ***6987** M.S.C.
4 3793 ***6625** J.U.G.
5 3807 ***5087** M.G.U.
6 3818 ***0679** M.U.B.
7 3828 ***5952** N.G.M.
8 3835 ***3957** S.G.L.
9 3841 ***8928** M.L.G.
10 3869 ***7000** J.G.S.
11 3872 ***8798** E.E.S.
12 3901 ***8111** V.L.T.
13 3988 ***6902** S.A.B.
14 4009 ***5398** Y.U.A.
15 4010 ***3685** J.L.H.
       
Luiaondo 14 ADINEKOENTZAKO GIMNASIA
     Gimnasia para mayores
Gizarte Zentroa
Social
Astelehenak eta Asteazkenak
Lunes y miércoles
09:30 -10:30
Zb.
Sarrera zb.
Nº registro
NAN
DNI
Izen abizenak
Nombre y apellidos
1 3624 ***0721** A.M.A.
2 3625 ***4829** J.C.A.
3 3707 ***1480** J.A.U.
4 3726 ***4189** M.S.G.
5 3734 ***0823** L.A.U.
6 3735 ***6081** R.L.A.
7 3736 ***7783** M.G.C.
8 3748 ***5355** C.L.N.
9 3765 ***2244** M.P.V.
10 3766 ***6215** M.U.M.
11 3767 ***3321** M.A.C.
12 3799 ***4876** M.M.O.
13 3800 ***6444** M.M.O.
14 3802 ***1535** M.M.O.
15 3803 ***4356** B.A.C.
16 3804 ***8998** I.G.J.
17 3814 ***1551** F.H.G.
18 3815 ***9582** M.G.I.
19 3841 ***8928** M.L.G.
20 3881 ***1210** M.A.U.
21 3889 ***5685** M.M.M.
       
Luiaondo 15 Ingelesa ludikoa
     Inglés Lúdico
Ludoteka Ostiralak - Viernes
17:30 - 18:30
Zb.
Sarrera zb.
Nº registro
NAN
DNI
Izen abizenak
Nombre y apellidos
1 3611   M.J.G.
2 3647   L.S.B.
3 3648   E.S.B.
4 3658 ***2885** I.B.F.
5 3680 ***6113** E.I.G.
6 3681   I.I.G.
7 3682 ***6113** A.I.G.
8 3689   M.U.P.
9 3798 ***2406** D.G.E.
10 3836   E.C.Z.
11 3837 ***6081** K.N.H.
12 3840 ***2887** L.D.L.
       
Luiaondo 16 PILOTA ESKOLA
     Escuela de Pelota
Frontoia Astelehenak eta Ostegunak
Lunes y jueves
17:30-18:30
  Ez da talderik sortu / No se ha creado grupo    

Interesdunei jakinarazten zaie irailaren 27ko ALHAOn argitaratu dela onartutako eta baztertutako izangaien behin-betiko zerrendaren iragarkia, zerbitzu-langile lanpostuan aldi baterako ordezkapenak egiteko eta Aiarako Udaleko peoi lanpostuarekin lotutako lanen unean uneko beharrak betetzeko lan-poltsa sortzeko.

Iragarki hori eskuragarri dago ALHAOn, ediktu-oholean eta Aiarako Udalaren web orrian (www.aiarakoudala.eus).

Hautagaiei hilabeteko epea ematen zaie aukerako berraztertzeko errekurtsoa jartzeko edo zuzenean administrazioarekiko auzien jurisdikzioan inpugnatzeko bi hilabeteko epean.

Irailaren 14an, Laia Aiaraldea jabekuntza eskolaren ikasturtea aurkeztu da Amurrion. Bertan izan dira aurtengo ekintzak antolatu dituztenak: Aiarako Kuadrilla, Aiara, Artziniega, Amurrio, Laudio, Orozko, Urduña eta Okondoko udal ordezkariak eta Arabako Foru Aldundiko Berdintasun diputatua.
 
Hitzaldiak, tailerrak, aurkezpenak, topaketak, jardunaldi feministak, denetarik daude ikasturtean, Aiaraldeko emakumeek parte hartu dezaten. Beraz, animatu eta parte hartu Laia Aiaraldean!
 
Helbidea
Elexalde auzoa, 3
01476 · Arespalditza
Telefonoa
Ordutegia
Astelehenetik ostiralera:
9:00 etatik 14:00 etara
Faxa
+34 945 39 93 31