Telefonoa
Ordutegia
Astelehenetik ostiralera:
9:00etatik 14:00etara
0.01  ESKAERA OROKORRA.
0.02 ORDEZKARITZA-IDATZIA.
   
1. BIZTANLEEN UDAL-ERROLDA
1.01.A GURASOENGURASO BAKARREKO ADINGABEAK ERROLDATZEKO ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA, EZ DAGOENEAN BIEN ARTEKO ADOSTASUNIK, BAIMEN JUDIZIALIK ETA ZAINTZA ETA BABESARI BURUZKO EBAZPEN JUDIZIALIK ERANTZUKIZUN-ADIERAZPENA.
1.01.B GURASO BAKARREKO ADINGABEAK ERROLDATZEKO ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA, EZ DAGOENEAN BIEN ARTEKO ADOSTASUNIK EZTA BAIMEN JUDIZIALIK, ETA ZAINTZA ETA BABESA ESKATZAILEAREN ESKU BADAUDE SOILIK
1.02  BESTE PERTSONA BATEN ETXEAN ERROLDATZEKO BAIMENA.
   
2. ZERGAK, TASAK ETA PREZIO PUBLIKOAK
2.01  BANKU-HELBIDERATZEAREN DATA.
2.02  ZERGA ITZULTZEKO ESKAERA, IBILGAILUA BAJAN EMATEAGATIK.
2.03  SALBUESPEN ETA HOBARIEN ESKAERA - IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA.
   
3. DIRULAGUNTZAK ETA LAGUNTZAK  
3.01 GIZARTE, KULTURA, ETA KIROL ARLOKO ELKARTEENTZAKO DIRULAGUNTZAREN ESKAERA.
3.02  EUSKARA IKASTEKO ETA EUSKARA MAILA HOBETZEKO DIRULAGUNTZAREN ESKAERA
3.03  UDAL-KIROLDEGIETAKO BAZKIDE-KUOTAK ORDAINTZEKO FAMILIENTZAKO DIRULAGUNTZAREN ESKAERA.
3.04  ADINGABEEK MUSIKA- ETA DANTZA-JARDUERAK EGITEKO FAMILIENTZAKO DIRULAGUNTZAREN ESKAERA.
3.05 ERROTULAZIOAN EUSKARA SARTZEAGATIKO DIRU-LAGUNTZA ESKAERA
4. HIRINGINTZA-LIZENTZIAK ETA -BAIMENAK
4.01  LIZENTZIA-ESKAERA..
4.02 JARDUERA SAILKATUAREN LIZENTZIA BEHAR DUTEN JARDUERAK ETA INSTALAZIOAK
4.03 JARDUERA SAILKATUAREN ALDEZ AURREKO JAKINZPENA (JAAJARA) .
4.04  JARDUERAREN TITULARRA ALDATZEKO ALDEZ AURREKO JAKINARAZPENA (TAAAJ) .
4.05 AUTOKONTSUMORAKO INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOAREN AURRETIAZKO JAKINARAZPENA
5. BESTE LIZENTZIA ETA BAIMEN BATZUK
5.01.01 4. KATEGORIAKO ARMA-TXARTELAREN ESKAERA.
5.01.02  4. KATEGORIAKO ARMEN JABETZAREN ADIERAZPENA..
5.01.03 4. KATEGORIAKO ARMA-TXARTELAREN ESKAERA (I. ERANSKINA) - PORTAERA HIRITARRAREN ADIERAZPEN OSAGARRIA.
5.01.04  4. KATEGORIAKO ARMA-TXARTELAREN ESKAERA (II. ERANSKINA) - ADINGABEENTZAKO BAIMENA.
5.01.05 ZIGOR-AURREKARIEN ZIURTAGIRIAREN ESKAERA - 4. KATEGORIAKO ARMA-TXARTELAREN EMAKIDA.
5.02.01  ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN ANIMALIAK EDUKITZEKO LIZENTZIAREN ESKAERA.
5.02.02 ZIGOR-AURREKARIEN ZIURTAGIRIAREN ESKAERA - ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN ANIMALIAK EDUKITZEKO LIZENTZIARAKO IZAPIDEA.
5.02.03 ZINPEKO ADIERAZPENA - ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN ANIMALIAK EDUKITZEKO LIZENTZIA.
5.03 ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN ANIMALIAK ERREGISTROAN INSKRIBATZEKO ESKAERA.
   
7. KULTURA- ETA KIROL-IKASTARO ETA -JARDUERETAN IZENA EMATEA ETA UDAL-MATERIALA ETA -INSTALAZIOAK LAGATZEA.
7.01 KULTURA- ETA KIROL-IKASTARO ETA -JARDUERETAN IZENA EMATEKO ESKAERA.
7.02 JOLAS-TXOKOAK EKIMENEAN IZENA EMATEKO ESKAERA .
7.03  UDALEKUETAN IZENA EMATEKO ESKAERA.
7.05  UDAL-IGERILEKUETAN IZENA EMATEKO ESKAERA.
7.07 AZOKETAN PRODUKTUEN ERAKUSKETAN ETA SALMENTAN PARTE HARTZEKO ESKAERA.
9. ADMINISTRAZIO BATZARRAK
9.01 OBRAK EGITEKO ETA ZERBITZU-SARI TEKNIKOEN GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZEN ESKARIAZERBITZU-SARI TEKNIKOEN GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZEN ESKARIA

 

 

 

 

 

Helbidea
Elexalde auzoa, 3
01476 · Arespalditza
Telefonoa
Ordutegia
Astelehenetik ostiralera:
9:00 etatik 14:00 etara
Faxa
+34 945 39 93 31