Telefonoa
Ordutegia
Astelehenetik ostiralera:
9:00etatik 14:00etara
0.01  ESKAERA OROKORRA.
0.02 ORDEZKARITZA-IDATZIA.
   
1. BIZTANLEEN UDAL-ERROLDA
1.01 GURASOEN ERANTZUKIZUN-ADIERAZPENA.
1.02  BESTE PERTSONA BATEN ETXEAN ERROLDATZEKO BAIMENA.
   
2. ZERGAK, TASAK ETA PREZIO PUBLIKOAK
2.01  BANKU-HELBIDERATZEAREN DATA.
2.02  ZERGA ITZULTZEKO ESKAERA, IBILGAILUA BAJAN EMATEAGATIK.
2.03  SALBUESPEN ETA HOBARIEN ESKAERA - IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA.
   
3. DIRULAGUNTZAK ETA LAGUNTZAK  
3.01 GIZARTE, KULTURA, ETA KIROL ARLOKO ELKARTEENTZAKO DIRULAGUNTZAREN ESKAERA.
3.02  EUSKARA IKASTEKO ETA EUSKARA MAILA HOBETZEKO DIRULAGUNTZAREN ESKAERA
3.03  UDAL-KIROLDEGIETAKO BAZKIDE-KUOTAK ORDAINTZEKO FAMILIENTZAKO DIRULAGUNTZAREN ESKAERA.
3.04  ADINGABEEK MUSIKA- ETA DANTZA-JARDUERAK EGITEKO FAMILIENTZAKO DIRULAGUNTZAREN ESKAERA.
3.05 ERROTULAZIOAN EUSKARA SARTZEAGATIKO DIRU-LAGUNTZA ESKAERA
4. HIRINGINTZA-LIZENTZIAK ETA -BAIMENAK
4.01  LIZENTZIA-ESKAERA..
4.02 JARDUERA SAILKATUAREN LIZENTZIA BEHAR DUTEN JARDUERAK ETA INSTALAZIOAK
4.03 JARDUERA SAILKATUAREN ALDEZ AURREKO JAKINZPENA (JAAJARA) .
4.04  JARDUERAREN TITULARRA ALDATZEKO ALDEZ AURREKO JAKINARAZPENA (TAAAJ) .
   
5. BESTE LIZENTZIA ETA BAIMEN BATZUK
5.01.01 4. KATEGORIAKO ARMA-TXARTELAREN ESKAERA.
5.01.02  4. KATEGORIAKO ARMEN JABETZAREN ADIERAZPENA..
5.01.03 4. KATEGORIAKO ARMA-TXARTELAREN ESKAERA (I. ERANSKINA) - PORTAERA HIRITARRAREN ADIERAZPEN OSAGARRIA.
5.01.04  4. KATEGORIAKO ARMA-TXARTELAREN ESKAERA (II. ERANSKINA) - ADINGABEENTZAKO BAIMENA.
5.01.05 ZIGOR-AURREKARIEN ZIURTAGIRIAREN ESKAERA - 4. KATEGORIAKO ARMA-TXARTELAREN EMAKIDA.
5.02.01  ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN ANIMALIAK EDUKITZEKO LIZENTZIAREN ESKAERA.
5.02.02 ZIGOR-AURREKARIEN ZIURTAGIRIAREN ESKAERA - ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN ANIMALIAK EDUKITZEKO LIZENTZIARAKO IZAPIDEA.
5.02.03 ZINPEKO ADIERAZPENA - ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN ANIMALIAK EDUKITZEKO LIZENTZIA.
5.03 ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN ANIMALIAK ERREGISTROAN INSKRIBATZEKO ESKAERA.
   
7. KULTURA- ETA KIROL-IKASTARO ETA -JARDUERETAN IZENA EMATEA ETA UDAL-MATERIALA ETA -INSTALAZIOAK LAGATZEA.
7.01 KULTURA- ETA KIROL-IKASTARO ETA -JARDUERETAN IZENA EMATEKO ESKAERA.
7.02 JOLAS-TXOKOAK EKIMENEAN IZENA EMATEKO ESKAERA .
7.03  UDALEKUETAN IZENA EMATEKO ESKAERA.
7.05  UDAL-IGERILEKUETAN IZENA EMATEKO ESKAERA.
7.07 AZOKETAN PRODUKTUEN ERAKUSKETAN ETA SALMENTAN PARTE HARTZEKO ESKAERA.
9. ADMINISTRAZIO BATZARRAK
9.01 OBRAK EGITEKO ETA ZERBITZU-SARI TEKNIKOEN GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZEN ESKARIAZERBITZU-SARI TEKNIKOEN GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZEN ESKARIA

 

 

 

 

 

Helbidea
Elexalde auzoa, 3
01476 · Arespalditza
Telefonoa
Ordutegia
Astelehenetik ostiralera:
9:00 etatik 14:00 etara
Faxa
+34 945 39 93 31