Telefonoa
Ordutegia
Astelehenetik ostiralera:
9:00etatik 14:00etara

GIZARTE-ZERBITZUAK

6.2.- DESGAITASUNA

 

6.2.1.- DESGAITASUN-MAILAREN ESKAERA

GAIA

EDUKIAK

Zer da?

Zertan datza?

Egoera pertsonalaren aitorpena da muga edo arazo fisiko, psikiko eta sozialengatik, baita garraio kolektiboak erabiltzeko mugikortasun-zailtasunengatik ere; horrek desgaitasun-maila zehatz bat ekarriko du.

Balorazioaren xede izango dira pertsonaren desgaitasuna eta, hala badagokio, gizarte-faktore osagarriak, besteak beste, familia-ingurunearekin eta lan-, hezkuntza- eta kultura-egoerarekin lotutakoak, haren gizarteratzea oztopatzen dutenak.

 Desgaitasun-egoeren balorazioa eta mailaren kalifikazioa egin aurretik, organo tekniko eskudunek interesduna aztertuko dute.

Desgaitasun-maila ehunekoarekin neurtzen da. Desgaitasuna duten pertsonatzat hartzeko, % 33tik gorako desgaitasun aitortua eduki behar du.

Nork eska dezake?

-        Oro har desgaitasun-egoeran egon daitezkeelako seinaleak dituzten pertsonek eskatu ahalko dute, betiere gutxienez 6 hilabete igaro badira diagnostikotik eta/edo errehabilitazio, tratamendu edo esku-hartzetik.

Horrez gain:

-        Aiaran erroldatuta egon beharko dira eskaera aurkezteko unean.

-        Indarreko NAN edo AIZ eduki beharko dute. Europar Batasunaren barruko atzerritarren kasuan, Europar Batasuneko Herritarren Erregistroko ziurtagiria aurkeztu beharko dute.

-        Honako hauek aurkez dezakete eskabidea:

-        Interesdunak zuzenean.

-        Hala badagokio, interesdunaren legezko ordezkaritza esleitua duenak.

-        Hala badagokio, interesdunaren egitatezko zaintza duenak.

.

Aurkeztu beharreko agiriak

-        Desgaitasuna aitortzeko eskaera (002. eranskina)

-        Nortasuna egiaztatzen duten agiriak:

-        NANa, AIZa edo, horiek izan ezean, indarrean dagoen legeriarekin bat etorriz interesdunaren zein haren legezko ordezkariaren edo egitatezko zaintzailearen nortasuna egiaztatzen duen beste edozein agiri ofizial.

-        Legezko ordezkaritza hori egiaztatzen duen agiria, hala badagokio. Horrez gain, 8. eranskina – Ordezkariaren Datuak bete beharko da.

-        Adingabeen kasuan: familia-liburua; banantzearen edo dibortzioaren kasuan, zaintza eta babesa arautzen dituen hitzarmena; familia-harreraren kasuan, hura eratzen duen ebazpen administratiboa edo judiziala.

-        Juridikoki ezgaituta dauden helduen kasuan, tutorea izendatzen duen ebazpen judiziala.

-        Hala badagokio, egitatezko zaintzaile gisa jarduten duen pertsonaren NANaren edo AIZaren fotokopia. Horrekin batera aurkeztuko da zinpeko adierazpena, eredu ofizialaren bitartez. (009. eranskina).

-        Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen baimena, familia-unitateko pertsona guztiek sinatuta, datu pertsonalak lortzeko, erabiltzeko edo transmititzeko. (012. eranskina).

-        Interesdunaren egoera egiaztatzen duten eta hark eskura duen edo eska dezakeen desgaitasunaren kalifikazioaren eskaeraren oinarri izango diren txosten mediko eta/edo psikologikoak (ospitale-alten txostenak, espezialisten kontsultak, etab.).

-        Gizarte-faktore osagarriak baloratzeko egokitzat jotzen diren gainerako agiriak (hezkuntzakoak, lanekoak, etxebizitzakoak, etab.).

Agiri osagarriak

-         002. eranskina – Desgaitasuna aitortzeko eskaera.

-         008. eranskina – Ordezkariaren edo erreferentziako pertsonaren datuak.

-         009. eranskina – Egitatezko zaintzaren zinpeko adierazpena.

-         012. eranskina – Baimena ematea Erakundeari

Non izapidetzen da?

- Aurrez aurre:

Aiarako Udaleko bulegoak: Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak.

Eliza auzoa 3 - Arespalditza.

Astelehenetan, aurretiko hitzordua (683 114 555 / 945 399 013)

Luiaondoko arreta-bulegoa:

Dorre kalea 27 etxabea - Luiaondo.

Ostiraletan, aurretiko hitzordua (683 114 555 / 945 393 332)

- Posta elektronikoa: Helbide elektroniko hau spambot-etatik babestuta dago. JavaScript gaituta izan behar duzu ikusi ahal izateko.

Betebehar ekonomikoak

-          Udalak hartzen du bere gain kudeaketaren kostua.

 

Zein da prozesuaren edo ebazpenaren epea?

-          Aurreikusitako epea: legezko gehieneko epea:

-          Legezko gehieneko epea: hiru hilabete, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan eskaera jasotzen den egunetik aurrera.

-          Epean ez erantzutearen ondorioak: ezezkoa.

Aplikatu beharreko araudia

-         1971/1999 Errege Dekretua, abenduaren 23koa, minusbalia graduaren aintzatespena, adierazpena eta kalifikazio egiteko prozedurari buruzkoa.

-        Diputatuen Kontseiluaren 36/2014 Foru Dekretua, uztailaren 22koa, arautzen duena mendekotasun egoera aitortzeko, ezintasuna kalifikatzeko eta garapenaren arazoak edo horiek jasateko arriskua aitortzeko prozedura, bai eta, baldintza horiek emanez gero, Arabako gizarte zerbitzuak eta diru prestazioak jasotzeko eskubidea eta prozedura ere (2014ko irailaren 1eko ALHAO, 98. zenbakia).

Eskaera jaso ondoren bete beharreko prozedura

-         Eskaera eta agiriak jaso, erregistratu eta egiaztatzea, eta, hala badagokio, egon daitezkeen akatsak edo omisioak zuzentzea.

-         Eskaera grabatzea Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen aplikazioan.

-         Hitzordua ematea Gasteizko Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko Baloraziorako Unitate Teknikoak desgaitasuna baloratzeko.

-         Espediente osoa Arabako Foru Aldundiko Gizarte Ongizaterako Foru Erakundera igortzea.

Ondorengo izapideak

-         Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak eskabidea jaso eta erregistratzea.

-         Desgaitasun-mailaren balorazioa Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko Baloraziorako Unitate Teknikoko taldeak emandako egunean. Hitzordu horretarako finkatutako egunean, interesduna desgaitasuna baloratzeko oinarrizko zentrora joan beharko da, Gasteizko Manuel Iradier kaleko 27. zenbakian.

-         Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko zuzendariak-gerenteak maila-ebazpena ematea.

-         Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak ebazpena jakinaraztea interesdunari.

Oharrak

-         Mugitzeko eta/edo desgaitasuna baloratzeko oinarrizko zentrora joateko zailtasunak izanez gero, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan bertara joateko garraio egokitua eskatu ahalko da. Garraio hau doan erabiliko da.

-         Ebazpenaren eraginetarako data eskaera Aiarako Udalean erregistratutako data izango da.

-         Jakinarazpena jaso ondoren, komeni da hitzordua eskatzea Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan, eskuratutako desgaitasun-maila oinarri hartuta baliabideak edo prestazioak baloratzeko.

-          Desgaitasun-maila hori berrikusi ahalko da, hasierako balorazioaren eskaeraren oinarri izan zen egoera aldatu bada. Berrikuspen hori ofizioz egin ahalko du Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak, edo pertsona interesdunak hala eskatuta.

-          Herritarrei prozesua errazteko eta arintzeko, udaletxeko bulegoetan egin ahal izango dira aurkeztu beharreko agirien fotokopiak, doan.

Unitate arduraduna

-        Oinarrizko Gizarte Zerbitzua

Helbidea
Elexalde auzoa, 3
01476 · Arespalditza
Telefonoa
Ordutegia
Astelehenetik ostiralera:
9:00 etatik 14:00 etara
Faxa
+34 945 39 93 31